Podejmijmy realną walkę o zdrowie

12 września w Brzezinach odbyła się prezentacja zamówionej przez naszą Gminę Ekspertyzy w jaki sposób na naszych mieszkańców oddziałuje Wysypisko Śmieci. Opracowanie przygotowała Pani dr Anicenta Bubak.

 

Zgodnie z dokumentem Ekspertyzy należy wdrożyć 30 zaleceń i wymóc na Operatorze zastosowanie właściwych odczynników chemicznych, które zneutralizują odór.

Wraz z organizacjami ekologicznymi musimy dążyć do wygaszenia tego wysypiska.