31 maja 2019

O mnie

Według testu Gallupa pozyskujący i rozwijający innych optymista, który dąży do maksymalizacji wyników, które oceni obiektywnie 🙂

Mam 49 lat. Od 25 lat żonaty. Razem z żoną Barbarą doczekaliśmy się trójki dzieci (Maria, Magdalena i Paweł). Od urodzenia jestem związany z naszą gminą.  Tu zdobywałem moje pierwsze doświadczenia, tu uczyłem się żyć w zgodzie z sąsiadami, tu nauczyłem się życia. Dom rodzinny był miejscem nauki patriotyzmu oraz poszanowania dla drugiego człowieka bez względu na wiek, wykształcenie czy statut społeczny.  Dobrze znam potrzeby Mieszkańców naszej miejscowości.

Do pracy na rzecz mieszkańców przygotowałem się w trakcie studiów na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Obroniłem pracę magisterską z zakresu Rozwoju Lokalnego„Zarządzanie rozwojem lokalnym na przykładzie gminy Poczesna”.  Jesienią 2014 roku obrobiłem pracę podyplomową z Ekonomi Społecznej na Uniwersytecie Ekonomicznych w Poznaniu „Rola Organizacji Pozarządowych w budowaniu Społeczeństwa Obywatelskiego na przykładzie Stowarzyszenia w Gminie Poczesna”.

Zawodowo jestem związany ze spółkami technologicznymi w całej Polsce  i dodatkowo prowadzę własną firmę.

Czynnie uczestniczę w życiu społeczności lokalnej. Angażuję się w pracę Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Poczesnej jako wiceprzewodniczący. Razem z innymi rodzicami robimy co w naszej mocy, aby poprawić warunki w jakich uczą się nasze dzieci. Działam na rzecz naszej parafii, gdzie prowadzę stronę internetową parafii oraz kronikę parafialną, jestem członkiem zarządu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Parafialnego Koła Charytatywnego.

Od 2012 roku jestem Prezesem Stowarzyszenia w Gminie Poczesna, gdzie razem z grupą lokalnych działaczy społecznych i samorządowych organizujemy spotkania z ciekawymi ludźmi i prowadzimy debatę publiczną o społeczeństwie obywatelskim. Od 2013 roku jestem członkiem Śląskiego Towarzystwa Marketingowego i Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Zostałem również strażakiem i jestem związany z Ochotniczą Strażą Pożarną.

W przyszłości chcę wszystkie moje zdolności i energię wykorzystać dla dobra naszych Mieszkańców. Chcę aktywnie włączyć się w rozwój naszej społeczności i uczestniczyć w życiu naszego środowiska. Jeśli jesteś zdania, że chcesz się włączyć w takie przedsięwzięcie, zapraszam Cię do współpracy. Każdy z nas ma w sobie wiele energii. Możemy połączyć siły i wyzwolić kreatywność naszych najbliższych, sąsiadów, znajomych i kolegów z pracy.