30 maja 2019

Robert – Zawodowo

2006 – … Własna działalność gospodarcza                            Poczesna

Właściciel  (współpraca z np. OPTEAM, INERGIS, WASKO, Plansoft, Leo Consulting, EXPRO i inne)

2011 – …  FiM Consulting sp. z o.o.                                                Warszawa

Business Development Manager

• Opracowywanie strategii marketingowej spółki
• Zarządzanie działem handlowym i zarządzanie projektami
• Prowadzenie szkoleń controllingowych jako trener
• Koordynowanie projektu w ramach działania POKL 8.1.1.
• Wprowadzanie na rynek nowego produktu.
• Organizowanie i prowadzenie konferencji o tematyce zarządzania projektami i biznesowej

2010 -2011 KOMPUTRONIK SA                                                               Poznań

Zastępca Dyrektora Departamentu Sprzedaży i Konsultingu

• Nadzorowanie podległego zespołu handlowego 
• Wprowadzanie na rynek nowego produktu softwarowego. 
• Poprawa wizerunku dostawcy w oczach klientów 
• Pozyskiwanie nowych klientów 
• Produkty IT LOG System, MS CRM 
• Rozpoczynam pracę w spółce giełdowej. Dzięki temu nabieram doświadczenie w dużej organizacji o kulturze korporacyjnej.

2007-2010 Controlling Systems                                                 Wrocław

Partners Manager

• Zwiększenie ilości i jakości podmiotów w sieci Partnerskiej.
• Usystematyzowanie kontaktów z Partnerami i klientami końcowymi.
• Wprowadzenie nowego programu partnerskiego.
• Przygotowanie i wdrożenie nowego cyklu szkoleniowego do Partnerów
• Zwiększenie wyników sprzedażowych sieci Partnerskiej
• Pozyskiwanie nowych klientów
• Produkty IT Controlling Systems – EURECA
• Nowy rozdział w pracy zawodowej. Jestem odpowiedzialny za współpracę z 25 firmami partnerskimi, które oferują moje rozwiązanie. Z uwagi na ograniczone zasoby osobowe musiałem często zajmować się nie tylko sprzedażą, ale również marketingiem i szkoleniami.

2006-2007 SIMPLE SA                                          Warszawa/D.Górnicza

Dyrektor Regionu

• Organizowanie oddziału 
• Opracowywanie projektów organizacyjnych spółki 
• Przeprowadzanie wewnętrznych projektów reorganizacyjnych 
• Zarządzanie projektami wewnętrznymi 
• Planowanie działań handlowych i marketingowych 
• Pozyskiwanie nowych klientów 
• Produkty IT SIMPLE.ERP, SIMPLE. CRM, SIMPLE.PBM 
• Rozpoczynam pracę z zespołem ludzi, za których jestem odpowiedzialny, którym wyznaczam cele, zadania i rozliczam z wyników.

2004-2006 MILMEX sp. z o.o.                                                     Sosnowiec

Business Consultant

• Prowadzenie działań handlowych do nowych klientów 
• Opracowywaniem i przeprowadzaniem kampanii marketingowych związanych z oferowanymi produktami 
• Opracowywanie koncepcji rozwiązań informatycznych w oparciu o zgłaszane wymagania 
• Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego systemu informatycznego w oparciu o zgłaszane wymagania 
• Produkty IT SAP Business One, iScala, Simple. MBS AXAPTA 
• Praca z MILMEX pozwoliła mi zwiększyć swoje kompetencje produktowe w zakresie rozwiązań informatycznych oraz handlowe o kompetencje negocjacyjne

1998-2004 ISK Sp. z o.o.                                                                      Częstochowa

Konsultant wdrożeniowy systemów ERP/Koordynator Handlowy

• Prowadzenie działań handlowych do nowych klientów 
• Kontaktowanie się z obecnymi klientami i utrzymywanie dobrych relacji 
• Przygotowywanie wniosków dotacyjnych do PARP 
• Opracowywaniem i przeprowadzaniem kampanii marketingowych związanych z oferowanymi produktami 
• Opracowywanie koncepcji rozwiązań informatycznych w oparciu o zgłaszane wymagania  Prowadzenie działań handlowych do nowych klientów 
• Opracowywaniem i przeprowadzaniem kampanii marketingowych związanych z oferowanymi produktami 
• Opracowywanie koncepcji rozwiązań informatycznych w oparciu o zgłaszane wymagania 
• Doradztwo w zakresie wyboru najbardziej optymalnego systemu informatycznego w oparciu o zgłaszane wymagania 
• Produkty IT CDN XL (dziś ComarchERP XL) oraz MBS Breat Plains
• Przygotowywanie projektów systemów informatycznych w oparciu o systemy klasy ERP g