Warning: file_get_contents(/home/chrobert/domains/robertchadzynski.pl/public_html/wp-content/plugins/themeisle-companion/vendor/codeinwp/themeisle-content-forms/composer.json): failed to open stream: No such file or directory in /home/chrobert/domains/robertchadzynski.pl/public_html/wp-content/plugins/themeisle-companion/vendor/codeinwp/themeisle-content-forms/load.php on line 64
4 grudnia 2017

Wykształcenie

 

Mam wykształcenie wyższe ekonomiczne. 

Edukację rozpoczynałem w Poczesnej. Najpierw w Przedszkolu, potem w Szkole Podstawowej im. Gustawa Morcinka

Kolejny etap mojej edukacji związany jest z miastem Częstochowa.  Tu rozpoczynam naukę w Liceum Ekonomicznym w Częstochowie przy ulicy Św. Augustyna. Szkoła została zakończona zdobyciem dyplomu Technika Ekonomisty w specjalności finanse i rachunkowość oraz maturą.

W trakcie nauki w Liceum uczestniczyłem w Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, która to otworzyła mi drogę na dalszej nauki na studiach.

Rozpoczynam naukę na Akademii Ekonomicznej im. K. Adamieckiego w Katowicach. Tutaj kończę studia z dyplomem Licencjata pracą dyplomową pt. „Planowanie projektu rozwoju infrastruktury na przykładzie projektu Szkoła 2000 w gminie Poczesna”. Następnie kontynuuję studia na studiach magisterskich, gdzie zdobywam tytuł magistra ekonomii pracą magisterską pt. „Zarządzanie rozwojem lokalnym na przykładzie gminy Poczesna

W Paźdzerniku 2014 roku obroniłem pracę dyplomową„Rola organizacji pozarządowych w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie Stowarzyszenia w Gminie Poczesna” na Studiach Podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na kierunku Ekonomia Społeczna